Menu

De werkwijze

Het eerste gesprek is een oriënterend intakegesprek. Dit kan individueel of samen met uw partner, afhankelijk wat u zelf wenst. Op grond van de problematiek zal in overleg met u een behandelvoorstel gemaakt worden. Soms is één consult voldoende, soms worden een paar gesprekken of een langer behandeltraject geadviseerd. De gemiddelde behandelingen zijn tussen de 4 á 10 gesprekken.

Behandeling

De behandeling is in de vorm van gesprekken, individueel of samen met uw partner. Het centrale uitgangspunt van de behandeling is de (hulp)vraag die u, ieder of samen, heeft. De totale duur van een behandeling kan variëren en is afhankelijk van de problematiek. Een gesprek duurt 45 á 60 minuten.

De behandeling kan zich richten op:

  • Het ontstaan van de klachten en de factoren die hierin een essentiële rol spelen.
  • Het (anders) leren omgaan met de klachten.
  • Het ontdekken van de eigen en elkaars intimiteit-/ seksuele wensen.
  • Het geven van informatie en advies.
  • Uitleg van de oefeningen, die voor thuis, meegegeven worden.

Methodiek

Qua methodiek wordt gewerkt met het Bio-Psycho-Sociale model. Dit in combinatie met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en aspecten uit de behandelmethode Exposure. Vanuit jarenlange werkervaring is de methodiek ook ‘eclectisch’ te noemen: het is veelzijdig en afgestemd op de persoon en de specifieke klacht.

Er wordt géén lichamelijke onderzoek gedaan. Indien dit nodig mocht zijn wordt u verwezen naar de betreffende specialist: huisarts, uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut.

Tarieven

Vanaf de start van mijn praktijk werk ik met een inkomensafhankelijk tarief per consult. De reden dat ik hiervoor kies is dat ik, óók mensen met een laag bestedingsbudget, mijn deskundigheid wil aanbieden.

De kosten van een consult variëren tussen de € 58,- en € 98,- euro. Voor jongeren tot 24 jaar, zonder (bij)baan, is het intakegesprek € 58,50.
Er zijn zorgverzekeringen waarbij een seksuologische behandeling (NVVS geregistreerd) wordt vergoed. U kunt dit zelf informeren bij uw zorgverzekering.

Annulering van een afspraak is kosteloos, indien dit 24 uur voorafgaand de afspraak is.
Er is geen verhoogd tarief voor het avondspreekuur of voor partnergesprekken.